חודש: מרץ 2019

מרץ 30, 2019 Dudi Nathan No comments exist

הגיע אלי ספר תרשימים של ארגון "קהלת", זהו ארגון המקדם כלכלה וחשיבה ימנית בישראל, יוסי דהאן ואחרים מראים במקומות רבים את העיוותים שהם מקדמים.   כאן ארצה להתמקד בגרף אחד שלהם, המובא תחת הכותרת "לאחר ירידה שחלה בהוצאה על חינוך…התאפיינו השנים האחרונות בהגדלה מחדש…" (הגרף מצורף כקובץ למטה).   ארצה להראות כאן שני דברים: הנזק…